S.S.S. ( Sık Sorulan Sorular )


 Türkbirdev Nedir ?

Özetle, 7 bağımsız Türk devleti arasında gerekli ve gerçekleştirilebilir bir Türk Birliğidir. Burada ayrıca TürkBirDev'in üç ilkesinden de söz etmek yararlı olur.. TürkBirDev; Hiçbir partiye bağlı değildir, ama her partiden insan içerir.

Hiçbir gruba veya topluluğa bağlı değildir ama her gruba ve topluluğa açıktır.

Bir dernek değildir; Vatan ve Millet için çalışan her kişi, kuruluş ve derneklerin daha başarılı olabilmeleri için katkıda bulunmayı amaçlayan bir düşünce topluluğudur.

Hangi ihtiyaçtan doğdu ?

Sorunlarımıza gerçek ve kalıcı bir çözüm arayışından ve güç gereksiniminden doğmuştur. Günümüz dünyasında ‘GÜÇLÜ’ olmanın BİRLİK kurabilmek ile mümkün olduğu ap açık bir şekilde görülmektedir. Birlik kurabilen ülkeler arasındaki işbirliği sayesinde ortak çıkarlar daha iyi korunabilmekte ve tehditlere karşı savunma gücü de ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Birlik kurabilen ülkeler bu güçleriyle birliğe dahil olmayan Ülkerleri ilgilendiren konularda söz sahibi gibi davranıp onların gelişimini baltalayabilmektedir. 
Dünyada 250 Milyon'dan fazla Türk yaşamaktadır. Gerek Avrupa Birliği gerekse de Arap Birliğinde olan ülkelerde farklı uluslar vardır. Oysa Türk dünyası için durum bundan daha da avantajlıdır. özellikle Sovyet Rusya’nın dağılmasından sonra ortaya çıkan Türk cumhuriyetleri güç dengelerinde söz sahibi oldular. Ancak bu söz sahipliğinin güce dönüşmesi için uygun bir platforma taşınması ve birlikte hareket edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Amaçları nelerdir ?

Uluslar arası siyasette Türkiye ve diğer 6 bağımsız Türk Devleti egemen güçler tarafından içeriden ve dışarıdan bir çok yöne çekilmeye çalışılmaktadır. Sadece bu gerçek bile göz önünde bulundurulduğunda Türk Birliği gerekli ve gerçekleştirilebilir bir hedef olarak ortaya çıkmaktadır. Biraz önce de söylediğim gibi bu bir sorunluluk halini de almıştır. Bu nedenle amacımız öncelikle bu konuda bir farkındalık yaratmak, insanları bilinçlendirerek, ses getirecek çalışmalar yapmak ve kamuoyu oluşturmaktır. Buna müteakip gerekli zemin ve şartları hazırlayarak devlet yetkililerinin bir masa etrafına oturup Türk Birliğini müzakere etmelerini sağlamaktır.

Nereler de ve hangi ülkelerde örgütleniyorsunuz?

Türkiye başta olmak üzere, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, K.K.T.C., Özbekistan, Türkmenistan’da yapılanma çalışmalarımız var.

Bugüne kadar neler yapıldı ve nasıl çalışıyorsunuz?

Türk Birliğine giden yolda dört çalışma şekli belirlenmiş olup uygulaması yapılmaktadır, özet olarak;

1.TürkBirDev Başarı Ödülü ve Proje desteği; www.turkbirdev. org

2.Türk Kültür Evi(TürKev); www.turkkulturevi. org

3.Türk Girişimciler Odası; www.turkkulturevi. org/tg_odasi

4.ÇoYDer ,Çocuklara Eğitim ve Yardım Derneği; www.coyder.org. tr

Bunların haricinde, aylık dergi çıkartmak, Radyo ve/veya TV programı yayınlamak, TÜRKBİRDEV için bir Merkez Bina oluşturmak ve Kurultaylar düzenlemek konusunda da çalışmalarımız sürüyor.

Dünyada şu anda farklı rejimler altında pek çok bölgede Türk yaşıyor. Bu birliğin Türk dünyasının ekonomi ve kültürüne ne gibi katkıları olacak? Kısa ya da uzun vade hedefleriniz nelerdir?

 7 bağımsız Türk devleti kendi iradeleri ile bir araya gelebilecek, bir ortaklık belgesi oluşturabilecek ve müzakere edebilecek bağımsızlığa sahiptirler. Türk Birliği, sadece Türk milleti için değil, ayni zamanda kalıcı bir dünya barışı için de gereklidir. Israrla üzerinde yeniden durmak gerekirse, dünyada dört büyük oluşum ve devlet emperyal güç haline gelmiştir. Batıda AB, kuzeyimizde Rusya, doğuda Çin ve güneyde Amerikan imparatorluğudur. Bu güçler kendilerini uzun vadede ayakta tutmak ve etkin kalabilmek için planlar yapıyor. Daha güçsüz devletleri de bu planlara uymaya zorluyorlar. Dünyamız sık sık haritasını yeniliyor. Türk dünyası da bu durumdan muaf olmadığı gibi bu tehditle yüz yüzedir. Oysaki bu birlik içinde yapılacak tüm çalışmalar farklı coğrafyalara dağılmış ancak benzer özellikler taşıyan Türk dünyasını birbirine yakınlaştıracaktır ve yapılabilecek işbirliğini kolaylaştıracaktır. Tüm bu çalışmaların eş zamanlı yapılması bu tehditler karşısında ortak bir savunma oluşturacak ve kendi kimliğimizi ve gücümüzü korumamızı sağlayacaktır.

 Hangi alanlarda işbirliği yapılabilir ve ne gibi projeler geliştirilecek.

Kısa ve uzun vadede hedefleri sıralamak gerekirse; vize zorunluluğunun ortadan kaldırılarak kişi, mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı; Ortak eğitim, kültür, tarım, balıkçılık ve taşımacılık siyaseti; İktisadi ve parasal birlik ve Vergilendirme; Ortak dış siyaset ve güvenlik; Ortak savunma sanayi ve ordusu; Türk Birliği’Merkez Bankası’nın oluşturulması şeklindedir

Örgütlenme modelinizde yerel temsilciliklerde var Uluslar arası birlik içinde yerelden beklentileriniz neler ve sizin yerele ne gibi katkılarınız olacak ?

TürkBirDev yapısı tabandan tavana olması nedeni ile yerel bizim çok önemli olarak gördüğümüz tabanımızı oluşturmaktadır. İlçe ve üniversite bazında temsilcilikler oluşturulmakta, temsilci başkanları il temsilci başkanlarını seçmektedirler. İl temsilcilerinin 31 Ekim kurultayımızda bölge temsilci başkanlarını, bölge temsilci başkanları ülke temsilci başkanlarını ve ülke temsilci başkanları da genel başkanımızı seçmeleri beklenmektedir. Yerel temsilciliklerin yönetiminde bulunan arkadaşlarımız, benim de yaptığım gibi tamamen kendi maddi imkanları doğrultusunda hareket etmektedirler. 

 Bu birliğin bin yıllık bir sevda olduğunu vurguluyorsunuz? Bunu Turancılığın yeniden canlanması olarak görebilir miyiz?

Kitabin başlığında da görüldüğü gibi TürkBirDev bin yıllık sevdanın gerekli ve gerçekleştirilebilir şekli ile yeniden yapılanmasıdır. TürkBirDev 7 bağımsız Türk devleti arasında bir birliktir. Tek devlet-tek bayrak ilkesini gütmez, aksine her devlet içte olduğu şekli ile, bayrağı ve tabii yapısı ile tamamen bağımsız kalacaktır. TürkBirDev üye devletlerin iç işlerine karışmaz sadece birbirleri ile olan ilişkileri geliştirme ve dışa karşı ortak bir siyaset oluşturmakla ilgilenir. Ancak başta da belirttiğimiz gibi bu oluşum hiç bir gruba bağlı olmamakla birlik her gruptan olan insanlarımıza açıktır ve kucaklıyıcıdır. Yeter ki ortak çıkarlar ve tehditler karşısında birlikte hareket edilsin. Benzeri kültürler ve arzuları olan bu toplumlar birbirleriyle doğru işlerde ve projelerde bir araya gelebilsinler.

Görüş ve düşünceleriniz bizim için önemli ! Bunlara eklemek istediğiniz konu var ise bize yazabilirsiniz.