7 YILDIZ BAŞARI ÖDÜLLERİ KISA FİLM YARIŞMASI


Yedi Yıldız Yarışması kapsamında, 

“Bağımsız Türk Devletleri, Türk Devletleri Birliği oluşturulma gerekliliği, Türk Birliğinin Gücü” konularını işleyen filmlerin katılabileceği Uluslararası Yedi Yıldız Kısa Film Yarışması düzenlenecektir.

 • Festival 07 – 09 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul’da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde gerçekleşecektir.
 • Katılımcılar başvuruları itibari ile çektikleri filmleri 26 Haziran 2017 saat 18.00’e kadar TürkBirDev Vakfı yetkililerine teslim etmek zorundadır.


Adayların başvurularının kabul olması için aşşağıdaki linke tıklayarak formu indirmeleri ve ıslak imzalı olarak tarafımıza ivedi olarak göndermeleri gerekmektedir.


Oylama Sistemi : 

 1.Tur Oylama : Sosyal Medya Tanıtımı ile alacağı beğeni sayısına göre değeri %20

 2.Tur Oylama : SMS oylaması ile değeri %40 

 3.Tur Oylama : Juri tarafından verilecek değer ise %40 

Toplamda 100 Puan Alan Adayımız 1. Seçilcektir.

Ve bir kişiye toplamda 17.000 TL Ödül verilecektir.


7 YILDIZ BAŞARI ÖDÜLLERİ KISA FİLM BİRİNCİSİ

ADAYLAR 


KURUL ÜYELERİ

- Kurul Başkanı                Serkan Aygören
- Kurul Üyesi                    Uğur Mustafaoğlu
- Kurul Üyesi                    Barış Mehtiyer
- Kurul Üyesi                    Raziye Yağmur Kaya  


1. ULUSLARARASI YEDİ YILDIZ KISA FİLM FESTİVALİ 07 – 09 TEMMUZ 2017

ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ VE KATILIM KOŞULLARI

GENEL BİLGİLER

 •  Festival kapsamında, “Bağımsız Türk Devletleri, Türk Devletleri Birliği oluşturulma gerekliliği, Türk Birliğinin Gücü” konularını işleyen filmlerin katılabileceği Uluslararası Yedi Yıldız Kısa Film Yarışması düzenlenecektir.
  • Festival 07 – 09 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul’da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde gerçekleşecektir.
  • Katılımcılar başvuruları itibari ile çektikleri filmleri 26 Haziran 2017 Cumartesi saat 18.00’e kadar TürkBirDev Vakfı yetkililerine teslim etmek zorundadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Yarışma başvurusunun kabul edilebilmesi için Uluslararası Yedi Yıldız Kısa Film Yarışma Başvuru Formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve filmin iki adet DVD (Pal)formatında ve dijital formatta ön izleme kopyasının son başvuru tarihine kadar festival merkezine ulaştırılması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılacak filmlerin sürelerinin en fazla yedi (7) dakikayı aşmaması gerekmektedir.
 • Ana jüri tarafından belirlenecek “En iyi kısa film ”17.000 TL” para ödülü ve Yedi Yıldız başarı plaketinin sahibi olacaktır.
 • Yarışmaya tüm formatlarda çekilmiş filmler katılabilir ancak festival  kopyalarının DCP, Digital Betacam, Betacam SP, HDCam veya HD Hard Disk olarak gönderilmesi zorunludur.  Diğer formatlardan gösterim yapılmayacaktır.
 • Kopyaların gösterime uygun resim ve ses kalitesine sahip olması gerekmektedir. Aksi durumda, film herhangi bir uyarı yapılmaksızın yarışma dışı bırakılabilir.
 • Gönderilecek ön izleme DVD kopyaların üzerinde filmin adı, yönetmeni gibi bilgiler açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Daha önce ticari gösterime girmiş, televizyon kanallarında gösterilmiş veya herhangi bir formatta ticari satışı, dağıtımı veya yayını gerçekleşmiş ya da internet üzerinden herkese açık olarak izlenebilir olan filmler yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya katılacak filmlerin ön izleme kopyaları 8 Temmuz 2017 Cumartesi saat 18.00’e kadar festival merkezine ulaştırılmalıdır.
 • Başvuru sahiplerinin ön izleme kopyalarını başvuru formuyla birlikte aşağıda belirtilen malzemeler ile Festival Merkezi’ne dijital formatta e-posta yoluyla göndermesi gerekmektedir.
 1. Filmin DVD kopyası (2 Adet)/dijital izleme linki
 2. Filmin özeti
 3. Filmin künyesi
 4. Basın dosyası (varsa), afiş ve filmin fotoğrafları (En az 300 dpi).
 5. Yönetmenin özgeçmişi, filmografisi, ve fotoğrafı (En az 300 dpi).
 6. Festival tanıtım filminde ve televizyon tanıtımlarında kullanılmak üzere filmin fragmanı (logo, altyazı, time code vb. kullanımlar olmamalı)
 • Yarışmaya en iyi 7 film kabul edilecektir.  Yarışmaya kabul edilen filmlerin gösterim kopyalarının en geç 26 Haziran 2017 saat 18.00’e kadar festival merkezine ulaştırılması gerekmektedir.

DEĞERLENDİRME

 • Festival yetkililerine teslim edilen projeler TürkBirDev resmi sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden halk oylamasına tabi tutulacak, 25 Haziran 2017 Saat: 18:00’a kadar internet ve sms oyları ile festival sırasında yarışmak üzere en fazla 7 film belirlenecektir.
 • Ön değerlendirme sonuçları TürkBirDev Vakfı’na ait web sayfalarının ve sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır, aynı zamanda katılımcının e-mail adresine gönderilecektir.
 • Finale kalan kısa filmleri 7 kişiden oluşan Jüri heyeti izleyip, en iyi filmi belirleyecektir. Jüride yer alacak isimler festival komitesi tarafından belirlenecektir.
 • Oylamalar festival süresince filmler izlenerek yapılacaktır.
 • Festival Yönetimi, oy hakkı bulunmayan bir gözlemciyi jüri karar toplantısında görevlendirir. Yarışma sonuçları, Jüri tarafından bütün üyelerce imzalanmış gerekçeli karar ile birlikte Festival Yönetimi’ne teslim edilir.
 • En iyi kısa film, Yedi Yıldız plaketinin ve 17.000 TL para ödülünün sahibi olacaktır.
 • Jüri yarışma filmlerini sadece belirlenen konu üzerinden En İyi Kısa Film dalında değerlendirecektir ve yarışma filmleri arasından En iyi Kısa Filmi seçmek zorundadır.
 • Ödülü hak eden kişi, ödülünü almak üzere Ödül töreninde bizzat bulunmalıdır ya da temsil edilmelidir.
 • Yarışmanın parasal ödülleri 07 Ağustos 2017 tarihine kadar ödenecektir.
 • Yarışmaya katılan filmlerin DVD kopyaları festival arşivinde saklanmak üzere festival idaresinde kalır.

SONUÇ

 • Festivalin internet sitesindeki başvuru formunu dolduran katılımcılar, Festival Yönetmeliğindeki koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Yarışmacı kayıt bilgi formundaki bilgilerin tam ve eksiksiz olduğunu ve doğruluğunu teyit eder. Yarışma devam ederken kayıt bilgi formundaki bilgilerin eksik ve yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili yarışmacı TürkBirDev Vakfı kararı ile yarışma dışı bırakılabilecektir. Bu halde yarışmacı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
 • TürkBirDev Vakfı gerekli gördüğü hallerde önceden haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermesine gerek bulunmaksızın bu şartnamede değişiklik yapma ve yarışma şartlarını değiştirme hakları saklıdır.
 • Yarışmacıların yarışma şartnamesi ve sonuçlarına itiraz ve dava hakkı yoktur. Yarışma süresince hiçbir yarışmacının kazanılmış hakkı bulunmamaktadır. Yarışmacılar, yarışma sonuçlarından TürkBirDev Vakfı’nı sorumlu tutamaz.

Bu yönetmelik kapsamı dışında kalan tüm hususlarda ve doğabilecek anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında Festival Yürütme Kurulu yetkilidir.

Başvurularınızı aşağıdaki mail adresinden tarafımıza gönderebilirsiniz.

Halkalı Merkez Mah. Fatih Cad. No: 116/118

Halkalı – Küçükçekmece / İstanbul

Tel: 0 212 693 20 17
E-posta: bilgi@turkbirdev.com
Web: turkbirdev.com