7 YILDIZ BAŞARI ÖDÜLLERİ GENÇ MUCİTLER YARIŞMASI


NE DÜŞÜNÜYORSUN?

HAYAL ETTİĞİN BİR İCAT VEYA HAYATA GEÇİRDİĞİN BİR MODEL Mİ VAR?

İŞTE SANA FIRSAT! 7 DEVLETİMİZDEN DEVLET VE İŞ ADAMLARININ, BAŞARILI TÜRK KADINLARININ, STK BAŞKANLARININ OLACAĞI BİR ORTAMDA ÇALIŞAN BİR MODELİ VEYA PROJENİ GETİR VE ANLAT!!

SENİN VE İCADININ REKLAMINI SOSYAL MEDYADA, ON BİNLERİN KATILACAĞI KURULTAYDA VE DÜNYA BASININDA YAPALIM, DAHA BAŞARILI OLMANA YARDIMCI OLALIM; SENİN BAŞARIN TÜRK MİLLETİNİN BAŞARISIDIR!

YAPTIĞIN ÇALIŞMALARIN VATAN VE MİLLETİMİZ İÇİN, GELECEĞİMİZ İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU DAHA İYİ VURGULAMAK DÜŞÜNCESİ İLE BİZDEN DE ACİZANE BİR ÖDÜL OLSUN, GELECEKTEKİ PROJELERİN İÇİN ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN DİYE 17,000 TL PARA ÖDÜLÜ KOYMUŞ BULUNMAKTAYIZ..

Adayların başvurularının kabul olması için aşağıdaki linke tıklayarak formu indirmeleri ve ıslak imzalı olarak tarafımıza ivedi olarak göndermeleri gerekmektedir.

Oylama Sistemi : 

 1.Tur Oylama : Sosyal Medya Tanıtımı ile alacağı beğeni sayısına göre değeri %20

 2.Tur Oylama : SMS oylaması ile değeri %40 

 3.Tur Oylama : Juri tarafından verilecek değer ise %40 

Toplamda 100 Puan Alan Adayımız 1. Seçilcektir.

Ve bir kişiye toplamda 17.000 TL Ödül verilecektir.


7 YILDIZ BAŞARI ÖDÜLLERİ GENÇ MUCİTLER BİRİNCİSİ

ADAYLARGENÇ MUCİTLER YEDİ YILDIZ ÖDÜL

“Yedi Yıldız Genç Mucitler” yarışmasına mucitler çevre, enerji, sağlık ve teknoloji gibi birçok alanlarda geliştirdikleri proje veya ürün sunumları ile katılabilirler.

YARIŞMANIN AMACI

“Yedi Yıldız Genç Mucitler” yarışmasında öğrencilerin aşağıda belirtilen kazanımları edinmeleri hedeflenmektedir.

Hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını açığa çıkarma imkânı sağlamak.
Bilimi sevdirmek ve yeni buluşlar yapmaya yönlendirmek.
Yenilikçi proje ve ürünleri ortaya koyabilecekleri temel becerileri kazandırmak.
Bilim adamlarını ve buluşlarını tanıtarak bilgilerini arttırmak.
Sorunları tespit etmek üzere Sivil Toplum Kuruluşları ile irtibata geçirerek sosyal sorumluluk bilincine sahip olmalarını sağlamak.
Araştırma yapmalarını sağlayarak bilgi ve becerilerini geliştirmek.
Mesleki seçimlerine ufuk açmak.
Çözüm odaklı bireyler yetişmesini sağlamak.
Yeteneklerini görmelerini sağlamak ve onları cesaretlendirerek özgüvenlerini artırmak.
Yenilikçi bir bakışla insanlığa hizmet edecek buluşlar, projeler ve ürünleri ortaya çıkarabilecek bir neslin yetişmesine katkı sağlamak.
Ülke adına patentli, markalı yeni buluşlar ve ürünler oluşturmayı hedeflemektedir.

TÜRÜ
Bilim Yarışması

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma İlan Tarihi: 15 Mayıs 2017
Son Başvuru Tarihi: 26 Haziran 2017 (Saat: 18:00’da proje/ürün kabulü durdurulacaktır.)
Halk Oylaması:15 Mayıs – 7 Temmuz 2017
Ödül Töreni ve Sergileme Detayları Yarışma sonuçlarının açıklandığı tarihte yer ve tarih belirtilerek www.turkbirdev.com adresinden duyurulacaktır.

KATILIM ŞARTLARI

“Yedi Yıldız Genç Mucitler” yarışması tüm Türk devletleri vatandaşlarının katılımına açıktır. Mucitler çevre, enerji, sağlık ve teknoloji gibi birçok alanlarda ki proje ve ürün sunumları ile katılabilirler.
Yarışmaya mucitler tek başına katılabileceği gibi takım olarak da katılım sağlayabilir. Takım sayısı en fazla 3 kişi ile sınırlıdır. Takım olarak katılanlarda öğrenciler için aynı okuldan olma şartı aranmamaktadır.

Başvuru işlemleri www.turkbirdev.com web adresinden yapılıp ıslak imzalı başvuruların TürkBirDev Vakfı adresine gönderilmesi gerekmektedir. Katılımcılar web sayfasındaki yarışma başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalıdır. “Yedi Yıldız Genç Mucitler” proje/ürün yarışmasındaki amaç öğrencilerin zihinsel üretim içinde olmasını sağlamaktır. Bu nedenle hazırlanan ve onaylanan projeler başka bir projenin birebir aynısı (kopyası) olmamalıdır. Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük”, “daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması” ve “hali hazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bu şartlara uygun olmadığı tespit edilen proje/ürün hangi aşamada olursa olsun yarışmadan çıkarılacaktır. Verilen ödül, belge vb. geri alınacaktır.
Yarışmacıların; Jüri üyeleri ve yarışmayı açan kuruluşta çalışanların herhangi birinin birinci dereceden akrabası olmaması şarttır. Jüri Üyelerinin birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.
Yarışmaya katılan öğrenci/takımlar, velileri proje/ürün ve kişisel fotoğraf, görsellerinin yarışmayı ve düzenleyen kuruluşları tanıtmak üzere yazılı/görsel medyada ve basılı malzemelerde kullanılacağını kabul etmiş sayılır.

YARIŞMA DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Özgün olması.
Sorunun saptanmış olması.
Bir sorunu çözüyor olması.
Fayda sağlayıcı olmalı.
Gerekli araştırmaların yapılmış olması.
Kaynaklarda çeşitlilik. (web, kitap, dergi vb.)
Sunumda sorun, çözüm aşamaları ve varılan sonucun net olarak algılanması.
Yapılan proje/ürünün öğrenci veya takım tarafından yapılmış olması.
Takım üyelerinin her birinin üstlendiği görevin net olması.
Bireysel ya da takım olarak sunuma iyi çalışılmış olması.
Katılımcının sorulara rahat cevap verebiliyor olması.
Verilen örnekler ile sunumun ikna edici olması.
Destekleyici anlatım metotlarının olması. (Çizim, maket, video, power point sunum, deney vb.)
Yaratıcı bir sunum olması. (tiyatro, kostüm, müzik gibi unsurların kullanılması)
Seyirciler açısından izlemesi eğlenceli, farklı ve keyifli bir sunum olması.

YARIŞMANIN KURALLARI VE YARIŞMACILARDAN İSTENİLENLER

Yarışma ile ilgili tüm dokümanlar web sayfasından temin edilecek ve yarışmaya başvuru web sayfası aracılığıyla yapılacaktır.
Yarışmacılar web sitesinden (www.turkbirdev.com) Başvuru Formunu eksiksiz doldurup Posta yoluyla TürkBirDev Vakfı adresine göndermelidir. Web sitesinden başvuru sırasında eksik bilgi doldurulması veya işaretlenmesi gereken bir alanın işaretlenmemesi halinde; otomatik olarak bir sonraki aşamaya geçilemeyeceğinden yarışma ile ilgili formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Yarışmacılar doldurdukları formlar ile katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ayrıca, uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
Takım çalışmalarında “Başvuru Formu”nda takım olduğunu belirtilmeli ve gruptaki diğer kişilerin bilgileri girilerek doldurulmalıdır.
Yarışmacılar, yarışmaya sundukları bütün çalışmaların kendilerine ait olduğunu ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmeleri halinde sorumluluğun yarışmacıya ait olduğunu imzaladığı formla kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların “Yarışma Başvuru Formu”nun üzerindeki adres, telefon ve e-posta adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları zorunlu olup, söz konusu form, takım çalışmasıysa her takım elemanı için ayrı ayrı düzenlenecektir.
Yarışmacıların isimleri, iletişim bilgileri ve kimlikleri Birinci Aşamada sadece Yarışma Sekretaryası, İkinci Aşamadan itibaren ise Asli Jüri Üyeleri tarafından açık olarak bilinecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi No: 116/118 Halkalı – Küçükçekmece/ İstanbul

Tel: +90 212 693 20 17   /   bilgi@turkbirdev.com  /  www.turkbirdev.com

PROJE NEDİR?

Proje, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin olup olmadığının araştırılması söz konusudur. Proje süreci, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kâğıda dökülmesi, geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından yeni proje fikirlerinin üretilmesine kadar olan süreçleri içerir.

PROJE NASIL HAZIRLANMALIDIR?

Projenin her aşamasında bilimsel çalışmanın bütün özelliklerinin görülmesi gerekir. Bilimsel yöntem, gözlemleri-olayları açıklamak ve sorulara cevap vermek için kullanılan deneysel bir süreçtir.
Bilim adamları doğadaki neden-sonuç ilişkilerini belirlemek için bilimsel yöntem kullanır. Başka bir deyişle onlar, bir deney tasarlayarak bir ögeyi başka bir ögenin “nedeni” haline getirirler böylece diğerini-sonucu, tahmin edilebilir hale dönüştürürler.
Yapacağınız projedeki çalışmalarınızda bilimsel yöntem izlemek, sorunuzu belirlerken, varsayımınızı geliştirirken, deneyinizi tasarlarken, yaparken ve değerlendirirken sizlere yardımcı olacaktır.

BİLİMSEL YÖNTEMİN ADIMLARI

1. Bir Soru Sorun: Bilimsel yöntem, gözlemlerinize ilişkin bir soru sorduğunuz zaman başlar. Nasıl, Ne, Ne zaman, Kim, Hangi, Neden ya da Nerede?
Proje konusu; ilgi çeken, üzerinde düşünülen, merak edilen konulardan seçilmelidir. Akla pek çok fikir gelebilir. Bunlar not edilmeli hemen karar verilmemelidir. Bunlar arasından; yapılabilecek, merak duyulan ve ilgi uyandıran bir konu seçilmelidir.

2. Konuyla ilgili Araştırma Yapın: Sorunuzu cevaplamak için konuyla ilgili var olan bilgilerle ilgili araştırma yapmalısınız. İyi bir bilim insanı olmak, başkalarının önceden yaptığı yanlışları yapmamak ve araştırmada elde ettiğiniz, bir araya getirdiğiniz, bilgilerin boşa gitmemesi için, kütüphanede ve internette araştırma yapmadan önce bir araştırma planı yapmalısınız. Konuyla ilgili yazılı, sözlü, görsel her türlü materyal toplanabilir.

3. Varsayım Oluşturun, Projenizi Tanımlayın: Varsayım, olayların nasıl meydana geldiğine ilişkin düzenlenmiş tahmindir. “Eğer (ben bunu yaparsam) ,(sonra) (bu) (olur)” Varsayımınızı kolayca ölçülebilir ve asıl sorunuzu yanıtlamaya yardımcı olacak biçimde oluşturmalısınız.

Proje fikrinin ortaya çıkmasından sonra elde edilen bilgiler ışığında projenin amacı, hedefleri, yöntemi, uygulama adımları, çalışma takvimi ve beklenen sonuçlar da tanımlanmalıdır. Amaç, elde edilmek istenen sonucun basit anlatımıdır. Projelerin genelde tek bir amacı vardır. Projenin amacı iyi tanımlanmadığında amaca yönelik hedefler ve faaliyetleri tanımlamada sorunlarla karşılaşılır.

Hedefler, tanımlanan amaca hizmet etmelidir. Hedef, birden fazla olabilir. Hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını belirleyebilmek için ölçülebilir hedefler belirlenmelidir.

4. Varsayımınızı Bir Deney Yaparak Sınayın: Deneyiniz varsayımınızın doğru mu yanlış mı olduğunu sınayacak, gösterecektir. Deneyinizin hassas ve kurallara uygun bir şekilde yapılması çok önemlidir. Deneyinizi uygun ve geçerli bir şekilde yapmak için bir faktörü değiştirirken diğer tüm koşulları aynı tutmalısınız. Deneyinizde elde ettiğiniz ilk sonucun kaza sonucu ulaşılmış bir sonuç olmadığından emin olmak için deneyinizi birkaç sefer tekrarlamalısınız.

5. Verilerinizi Değerlendirin ve Sonuç Ortaya Koymaya Çalışın: Deneyinizi yaparken ve tamamladığınızda kaydettiğiniz ölçümlerinizi varsayımınızın doğru mu yanlış mı olduğunu görmek için analiz etmelisiniz.

Bilim adamları çoğunlukla varsayımlarının yanlış olduğu sonucuna ulaşırlar. Böyle durumlarda en baştan başlayarak yeni bir varsayım oluştururlar. Varsayımlarının doğru olduğu sonucuna ulaşırlarsa da bu defa başka bir yoldan bu sonucu sınamaları gerekebilir.

6. Sonuçlarınızı Açıklayın-Paylaşın: Projenizi tamamlamak için sonuçlarınızı bir raporla ya da pano-posterle açıklamalı, paylaşmalısınız. Bilim insanları da bunun benzerini yaparlar. Elde ettikleri sonuçlara ilişkin raporları ya bilimsel bir dergide yayımlarlar ya da bilimsel bir toplantıda sunarlar.

ÖDÜLLER

Aşağıda belirtilen ödül birinci seçilen yarışmacının eline geçecek net tutarı belirtmektedir. Başarılı yarışmacı ödülünü, ödül töreni sırasında temsili çek olarak teslim alacak ve belirtilen banka şubesinden 31 Temmuz’a kadar tahsil edebileceklerdir.

Yedi Yıldız Genç Mucitler Birincilik Ödülü: 17.000 TL