7 YILDIZ BAŞARI ÖDÜLLERİ FİLM / DİZİ YARIŞMASI


 Uluslararası Film Ödülleri çerçevesinde, Türk Devletleri’nin usta sanatçılarına ve yeni yaratıcılarına katkıda bulunmak, Türk devletlerini ve Türk Devletleri Birliğini anlatan nitelikli yapımları izleyiciyle buluşturmak ve Türk Devletleri sinema endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uluslararası yapımların katılacağı bir uzun metraj film yarışması düzenlenmiştir. 

KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılacak olan filmlerin başvuru yapmış ve ön değerlendirmeyi geçmiş olması gerekir. Festival Yürütme Kurulu, gerekli gördüğü hallerde yarışmaya başvuran filmleri Ön Seçici Kurul oluşturarak bir ön değerlendirmeye tabi tutabilir.

Adayların başvurularının kabul olması için aşşağıdaki linke tıklayarak formu indirmeleri ve ıslak imzalı olarak tarafımıza ivedi olarak göndermeleri gerekmektedir.


KURUL ÜYELERİ

Film ve Dizi Kurulu
- Kurul Başkanı               Serkan KAPLAN
- Kurul Üyesi                   Murat Hatipoğlu
- Kurul Üyesi                   Derya Yurtseven

- Kurul Üyesi                   Barış MehtiyevYEDİ YILDIZ ULUSLARARASI FİLM ve DİZİ ÖDÜLLERİ

7 – 9 TEMMUZ 2017

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

YÖNETMELİK

1. TARİH

1. Uluslararası Film Ödülleri 07 – 09 Temmuz 2017 tarihleri arasında, TürkBirDev Kültür ve

Eğitim Vakfı (TÜRKBİRDEV) tarafından gerçekleştirilecektir.

2. AMAÇ

1. Uluslararası Film Ödülleri çerçevesinde, Türk Devletleri’nin usta sanatçılarına ve yeni

yaratıcılarına katkıda bulunmak, Türk devletlerini ve Türk Devletleri Birliğini anlatan nitelikli

yapımları izleyiciyle buluşturmak ve Türk Devletleri sinema endüstrisinin gelişimine katkıda

bulunmak amacıyla uluslararası yapımların katılacağı bir uzun metraj film yarışması

düzenlenmiştir.

3. KATILIM KOŞULLARI

a) Yarışmaya katılacak olan filmlerin başvuru yapmış ve ön değerlendirmeyi geçmiş olması

gerekir. Festival Yürütme Kurulu, gerekli gördüğü hallerde yarışmaya başvuran filmleri Ön

Seçici Kurul oluşturarak bir ön değerlendirmeye tabi tutabilir.

b) Yarışmaya katılabilmek için filmin yasal sahibi başvuruda bulunur. Filmin birden fazla yasal

sahibi varsa, başvuru formunda diğer yasal sahiplerin imzası ya da ek olarak yazılı onayı yer

almalıdır. Filmin yasal sahibi yarışmaya istediği sayıda filmle katılabilir.

c) Filmlerin başka festivallere katılmış ya da ödül almış olması, resmi ya da özel televizyon

kurumları tarafından yapılmış ya da yaptırılmış olmaları, yarışmaya katılmalarına engel

değildir.

d) Filmin yapımcılarından en az birinin ya da yönetmenin Türkiye Devletleri vatandaşı olması

gerekmektedir.

e) Yedi Yıldız Film Ödül töreninde ödül kazanan filmler yayınladıkları basın bültenlerinde,

verdikleri gazete ilanlarında ve film afişlerinde Yedi Yıldız Film Ödülleri, Uluslararası uzun

metraj film yarışmasında aldıkları ödülü Festivalin logosuyla birlikte yazmakla yükümlüdür.

f) Yarışmaya katılmak isteyenler, (http://www.turkbirdev.com) başvuru formunu doldurup,

imzalayarak en geç 7 Temmuz 2017 Cuma gününe kadar filmin 3 adet DVD/Blu-ray kopyası

ile birlikte

TürkBirDev Kültür ve Eğitim Vakfı, Halkalı Merkez Mah. Fatih Cad. No: 116/118 Halkalı –

Küçükçekmece / İstanbul adresine göndermelidir. Filmin ön elemeyi geçmesi halinde 3 adet

basılı afişi istenecektir.

g) Yarışmaya başvurmuş eser sahipleri, festivalin başlangıç tarihi olan 20 Nisan 2017

tarihinden 15 gün önce yazılı bir belge ile Festival Yürütme Kurulu’na başvurmak koşuluyla

filmlerini yarışmadan çekebilirler.

h) Ön değerlendirme sonucu yarışma dışı kalan veya yarışacak filmlerin DVD/Blu-ray kopyası

sahiplerine iade edilmeyecek, festival arşivinde araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

i) Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler

nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Yarışmaya gönderilen eser

içerisindeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımları sebebiyle üçüncü

kişilerden doğacak her türlü telif hakkı ihlali iddiası başvuru sahibinin(yönetmen/yapımcı)

sorumluluğundadır.

4. ÖZEL KOŞULLAR

a) Başvuru formunda belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler

nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

b) Yarışmaya başvurmuş filmlere herhangi bir katılım ve gösterim ücreti ödenmez.

c) Yarışmaya katılan filmler, Festival günleri içinde en çok 2 (iki) kez ücretli ya da ücretsiz

olarak gösterilebilir ve bu gösterimler için filmin yasal sahibine herhangi bir ücret ödenmez.

d) Yapımlar izleyiciye ve Seçici Kurula Festival Yürütme Kurulu’nun uygun göreceği

salonlarda ve yaptığı izlenceye göre sunulur. Festival süresince yapılan gösterimler için

(televizyon hariç) filmlerin yapımcılarından ayrıca izin alınmaz. Gösterimler sırasında, eser

sahipleri tarafından Festival Yürütme Kurulu’na ya da salon yetkililerine salon ya da izlence

değişikliği önerilemez.

5. SEÇİCİ KURULLARIN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI 5.1. ÖN SEÇİCİ KURULUN OLUŞUMU VE

ÇALIŞMASI

a) Ön Seçici Kurul, Festival Yürütme Kurulu içerisinden ve/veya Festival Yürütme Kurulu’nun

kendi dışından seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön seçimi yapacak olan Seçici Kurul en fazla 3

üyeden oluşur. Başvuran yapıtlardan katılma koşullarına uygun bulunmayanlar, Seçici Kurul’a

izletilmeyecektir.

b) Sonuçlar en geç, 9 Temmuz 2017 Pazar günü açıklanacaktır.

c) Ön Seçici Kurul, aday gösterdikleri filmleri bir tutanakla belgeleyip, kamuoyuna açıklanana

kadar sonuçları saklamakla yükümlüdür.

5.2. YARIŞMA SEÇİCİ KURULU’NUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

a) Seçici Kurul en fazla 7 kişiden oluşur.

b) Seçici Kurul, filmleri izlemeye başlamadan önce Ulusal Uzun metraj Film Yarışması

Koordinatörü ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda Seçici Kurul üyelerine Festival ve

Ulusal Uzun metraj Film Yarışması ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçici Kurul çalışma

yöntemini saptar.

c) Seçici Kurul, SMS oylamasında en çok oy alan yedi film arasından en iyi film ve dizi seçim

kararlarını salt çoğunlukla (en az 4 oy) verir, bütün üyelerin 1 oy hakkı vardır.

d) Oy hakkı bulunmayan Ulusal Uzun Film Yarışması Koordinatörü, gözlemci olarak Seçici

Kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda

bulunur.

e) Seçici Kurul Üyeleri, yarışma sırasında filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

f) Seçici Kurul, sonuçları açıklamadan önce bütün üyelerce imzalanmış karar tutanakları ile

gerekçeli sonuçları Festival Yürütme Kurulu’na teslim etmekle yükümlüdür.

g) Seçici Kurul üyelerinin yarışma sonuçlarını basın toplantısı ya da ödül töreninde açıklamak

üzere hazır bulunması gerekir.

6. ÖDÜLLERLE İLGİLİ ÖZEL KOŞULLAR

a) Ödüller sahiplerine Yedi Yıldız Uluslararası Film Ödülleri kapanış töreninde takdim edilir.

b) En iyi filme Yedi Yıldız Film Ödülü heykeli verilir.

c) Ödüller, yapıtlar ve kişiler arasında paylaştırılamaz.

d) Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez.

e) Ancak Yedi Yıldız Uluslararası Film Festivali yarışmalı bölümlerinde ek özel ödül vermek

isteyen kişi ya da kuruluşlar Festival’in başlamasından en az 15 gün önce Festival Yürütme

Kurulu’na gerekçeli olarak başvurdukları takdirde durum, Yedi Yıldız Uluslararası Film

Festivali Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek karar verilir. Ödülün hangi filme

verileceği ise Uluslararası Uzun metraj Film Ödülleri, Seçiciler Kurulu tarafından belirlenir.

8. YETKİ

Festival yönetimi, festival programına dahil olan filmlerden, gösterim için gerekli teknik

özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri gösterim programından çıkarma

hakkına sahiptir. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Yedi Yıldız

Uluslararası Film Festivali Yürütme Kuruluna aittir. Ulusal Uzun Film yarışmasına katılan

yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş

sayılırlar. Bu yönetmelikten yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek, başvuru sahibi

olan, filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır. DVD/Blu-ray olarak ön jürinin

değerlendirmesine sunulmuş ve yarışmaya kabul edilmiş olan, ancak postprodüksiyonu

devam ettiği için festivale yetiştirileceği vaat edilip yetiştirilemeyen filmler, yarışmaya katılım

hakkını kaybeder. Festival yönetimi bu durumda ön jürinin belirlediği bir başka filmi

yarışmaya alabilir.